108 1009 ร้อยแปดพันเก้า เคล็ดลับเด็ดที่ควรรู้


บ่มกล้วย ถ้าต้องการให้กล้วยสุกเร็ว ให้นำกล้วยมาใส่โอ่งเปล่าบ่มไว้และนำธุ)สักสองดอกมาจุดลงในโอ่ง จะช่วยให้กล้วยสุกเร็วขึ้น การเก็บกล้วยไม่ให้ช้ำก็คือการนำใบมะละกอปูลองก้นตะกร้า แล้วเอากล้วยใส่ตรงกลาง เอาใบมะละกอปกอีที เก็บให้มิดชิด 4-5 วันจะได้กล้วยสุกที่ผิวสวยน่ารับประทาน